logo
Nieuws
 • EHBO op school, veel meer dan CPR

  Een vorming gericht op het onderwijzend personeel.

  Wil je weten wat je moet doen bij een epilepsie aanval of een hypoglecemie?
  Hoe pak je praktisch een klein traumatisch letsel aan?
  Deze en nog veel andere vragen worden beantwoord in deze sessie.

  9-Sep-2016
 • Opbrengst openingsmatch Avanti Brugge tvv Mug-heli

  Fan van basketbal en de Mug-heli steunen?
  Dit kan op zondag 11 september 2016.
  Avanti Brugge doneert de opbrengst van de openingsmatch aan de MUG-heli.

  24-Aug-2016
 • Barnum Roeselare steunt de MUG-heli

  school Barnum Roeselare zamelt maar liefst 2000 euro in voor de MUG-heli.

  19-Aug-2016
 • 24 uur van Snaaskerke

  De vereniging '24 uur van Snaaskerke' organiseert dit jaar terug hun 24 uur ten voordele van onze MUG-Helikopter.

  Het evenement bevat dit jaar een Ladies Night met mancave op 09/09 en een Luxe BBQ op 10/09


  18-Aug-2016
 • Cursus 'ambulancier niet-dringend ziekenvervoer'

  In september 2016 gaat de cursus ' ambulancier niet dringend ziekenvervoer' terug van start.
  OPGELET ! Plaatsen beperkt !
  Deze opleiding komt in aanmerking voor subsidies via de KMO- Portefeuille.
  meer info via cvb@imdh.eu

  11-Aug-2016
 • Ook leerlingen redden levens. Scholen, tijd voor actie!

  Op 11 oktober 2016 richten de leden van de Task Force 'EHBO op school' een symposium in te Gent.
  Deze is gericht naar iedereen die op school begaan is met EHBO.

  24-May-2016
 • Aan de hand van een rijk geïllustreerde Powerpointvoorstelling geeft Alain Desmaele u meer informatie over de werking van de MUG-Helikopter 

  voor meer informatie neem gerust een kijkje op zijn persoonlijke website:
  www.mugheli.jimdo.com

   


  18-Apr-2016
 • steun de Mug Heli met Music For Life

  Wist je dat je ons instituut kan steuenen via #MusicForLife #stubru ? 
  ... zet een actie op poten... en kies als goed doel IMDH vzw- project MUG heli

  Jullie steun helpt ons levens te redden!

   

  http://musicforlife.stubru.be/ 

  25-Nov-2015
 • Medestichter Roger Alleyn overleden

  Roger Alleyn, één van de oprichters van ons Instituut, is op 24 september op86-jarige leeftijd overleden.
  De uitvaart heeft plaats in de kerk van Sint-Baafs, Gistelsteenweg, op dinsdag 29 september om 10.30 u 

  26-Sep-2015
 • Artes groep bouwt mee aan toekomst MUG-Heli

  Het bouwbedrijf Artes-Depret uit Zeebrugge wordt hoofdsponsor voor een periode van drie jaar. Daarnaast blijft CNH uit Zedelgem mede sponsor van ons project. Het IMDH is fier en dankbaar dat bedrijven zich blijvend achter het project scharen. Wetenschappelijk ondersteund onderzoek heeft immers aangetoond dat we niet meer uit het MUG-landschap weg te denken zijn. Wat betreft het jaarlijks aantal interventies is de MUG-heli, afhankelijk van jaar tot jaar, de vierde of vijfde grootste MUG in onze provincie.

   

  21-Sep-2015
 • website ehbo op school

  Website EHBO op school reikt de hand naar EHBO-educatie

  17-Sep-2015
 • vorming reanimatie in secundaire scholen

  Ook minister Hilde Crevits is overtuigd!

  De vormingen voor het secundair onderwijs richten zich vooral op de 
  reanimatie en het gebruik van AED toestel.
  Tijdens deze 3u durende vorming wensen we de durf om te handelen in noodsituaties te vergroten bij de leerlingen.

  Onze lesgevers, die dagdagelijks op intensieve zorgen en/of spoedgevallen werken, komen bij u op de school langs.

  meer informatie of inschrijvingen: cvb@imdh.eu

  Ook voor pedagogische studiedagen of bijscholingen voor de leerkrachten helpen wij u graag verder.
  Aarzel zeker niet om ons vrijblijvend meer informatie te vragen.

   

  4-Sep-2015
 • Open cursus Levensreddend Handelen 0-12 jaar

  Vorming Levensreddend Handelen 0-12j Kind & Gezin

  Onze volgende cursus voor Levensreddend Handelen van 0-12j gaat door op 22 oktober 2015  van 19u tot 22u in het leslokaal van spoed in het AZ St Jan, Ruddershove 10, 8000 Brugge. 

  Kostprijs voor deze cursus is 30 euro per cursist.
  Dit bedrag kan gestort worden op rekeningnummer BE63 7755 9780 0008 op naam van het IMDH vzw, Ruddershove 10, 8000 Brugge. Met vermelding van cursus LRH+ naam.
  er wordt een factuur opgestuurd na betaling.

  Graag een mail voor inschrijving naar cvb@imdh.eu
   
  Wij zijn als instituut erkend door K&G. De attesten die wij afleveren zijn attesten van K&G.
   
  Gelieve in te schrijven vóór 15 oktober. Opgelet maximum 15 deelnemers!

  3-Sep-2015
 • EHBO vorming in uw handelszaak

   Kan u ingrijpen wanneer een klant in levensgevaar is?

  • Weet u hoe een AED toestel te gebruiken?
  • Wilt u uw naasten kunnen bijstaan in nood?
  • Kan u een leven redden?


  Wenst u positief te antwoorden op één van deze vragen? Wij kunnen u hierbij helpen!


  Onze lesgevers komen bij u ter plaatse en geven een opleiding op maat.

  Professioneel of uit eigen interesse, iedereen kan hieraan deelnemen.

   

  Meer info omtrent data en prijzen, contacteer Catherine via cvb@imdh.eu hoe een AED toestel te gebruiken?

  22-Jun-2015
 • public relations

  Graag stellen wij u Stefaan Reuse voor die als vrijwilliger voor het Instituut de P.R. verzorgt:

  In het dagelijks leven beoefent Stefaan Reuse met zijn gekende gedrevenheid en neutraliteit de journalistiek. Minder geweten is dat Stefaan - vaak achter de schermen - eveneens sterk geëngageerd is in het sociale leven van onze provincie.

  Toen hij bij ons aanklopte met het aanbod ons project te willen helpen, hebben we niet geaarzeld. Dhr. Stefaan Reuse is dan ook sinds een drietal maanden als vrijwilliger in onze organisatie opgenomen.

  Hij ondersteunt actief een deel van de public relations en fondsenwerving. Als hij jullie toevallig zou aanspreken tijdens één van zijn vele contacten, dan mag U er zeker van zijn dat dit met kennis van zaken en met de goedkeuring van het dagelijks bestuur gebeurt waarvan hij sinds heel recent trouwens deel van uitmaakt.

  Zo zullen jullie Stefaan Reuse zeker horen vertellen over "De nacht van de MUG-Heli", een schitterend initiatief van hem.

  4-Dec-2014
 • AED opleiding bij Club Brugge

  Ook de trainers van Club Brugge hebben een cursus reanimatie en AED gevolgd
  Bekijk de sfeerbeelden op de pagina van onze cursussen

  10-Oct-2013
 • Men zegge het voort ...

  Verleden jaar gaven we onze website ontwikkelaar de opdracht een nieuwsbrief module te ontwikkelen. Sinds enkele maanden is deze ook actief. Bovendien is onze eerste nieuwsbrief al verzonden. Wij hopen een minimum een viertal keer per jaar onze nieuwsvbrief te kunnen verzenden. Niet alle weetjes die in onze nieuwsbrief zullen staan komen op de website te staan zoals ook omgekeerd het geval kan zijn.

  Soms zal de nieuwsbrief ook een teaser zijn om verder het artikle op onze website te lezen.

  We wensen jullie allen veel leesplezier toe. Men zegge het voort ...

  24-May-2013
 • Dr. Müller verkozen tot voorzitter

  Op 25 april jl. had de jaarlijke ledenvergadering plaats. De provinciale vertegenwoordiging is na de laatste verkiezing veranderd. Zo namen de nieuw aangeduide provincieraadsleden voor het eerst deel aan de vergadering. Hun inbreng ...

  30-May-2013
 • Cursus Luchthavenmeester

  Tijdens onze zendingen landen onze piloten op de helihavens van verschillende ziekenhuizen. Sommige helihavens zijn erkend door het Directoraat Generaal van de Luchtvaart (DGLV), andere niet. We stellen vast dat zelfs bij erkende helihavenshet niet overal even duidelijk is door wie deze functie van luchthavenmeester waargenomen wordt.

  16-Nov-2012
 • Studiedag urgentie echografie

  Op vrijdag 16 november 2012 organiseerde het IMDH en het AZ St. Jan te  Brugge samen een studiedag urgentie echografie die openstond voor zowel artsen als verpleegkundigen. Er waren 19 inschrijvingen. Het merendeel waren artsen. Daarvan was de meerderheid geneesheer specialist in opleiding voor de disciplines urgentiegeneeskunde en anesthesie.

  19-Sep-2012
 • Brugs medisch team repatrieert Jan Hoet

  Op vrijdag 6 juli repatrieerden we Jan Hoet per helikopter vanuit Soltau - Duitsland naar het UZ-Gent. De opdracht werd ons toevertrouwd door Touring omwille van onze expertise in transport van kritische patiënten via de lucht. Zo werd de kunstpaus kunstmatig beademd overgevlogen.

  7-Jul-2012
 • RIZIV-erkenning voor MUG-Heli

  MUG-Heli krijgt RIZIV-erkenning als erkend transportmiddel binnen de dringende geneeskundige hulpverlening.

  Naar aanleiding van het verschijnen van het K.B. van 26-12-2011 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen verschenen in het Staatsblad van 6 februari 2012.

  6-Jun-2012
 • Educatieve CPR-film

  Op zaterdag 28 april werd in Roeselare de CPR112 film officieel voorgesteld. Het IMDH vzw heeft haar medewerking verleend aan deze film door het gratis ter beschikking stellen van de MUG-Helikopter voor opnames.

  Deze educatieve film is gemaakt door Thomas Dorscht, zowel hulpverlener-ambulancier als filmmaker. De film doorloopt professioneel alle stapppen van de reanimaitie en volgt de 2010 ERC-guidelines. Dit werk is aanbevolen voor zowel de leek als de professionele hulpverlener.

  De film is te bekijken op www.cpr112.be.

  29-Apr-2012
 • CNH steunt MUG-Heli

  We zijn er opnieuw ingeslaagd het jaarlijks budget te sluiten. Dit dankzij de medewerking van alle werknemers van het Zedelgems bedrijf CNH. In een mooi gebaar van solidariteit hebben alle werknemers afstand gedaan van hun eindejaarsgeschenk. Dit opmerkelijk gebaar ontroert ons ten zeerste. In deze moeizame economische tijden viert solidariteit hoogtij. Wij zijn de werknemers van CNH heel dankbaar.

  Toch wille hier nog eens de lans werpen naar de overheid. Het IMDH vzw vindt het onaanvaardbaar dat de overheid na jarenlang aanreiken van onomstootbare wetenschappelijke gegevens het nut van de MUG-helikopter nog steeds niet erkent. Toch tonen wel al jarenlang dat onze inzet niet meer weg te denken is uit het MUG landschap. In het jaar 2011 werden in onze provincie net iets meer dan 9.000 MUG inzetten gedaan. De MUG-Helikopter neemt binnen de Provincie met ongeveer 6.5 % van het totaal aantal inzetten elk jaar de vierde plaats in wat het betrteft het aantal inzetten dit op 9 erkende MUG-diensten.

  Ons zomaar uit het MUG landschap schrappen betekent ongeveer 40 verloren levens binnen de Provincie.

  CNH heeeft er alvast voor gezorgd dat het voortbestaan van ons project voor de volgende jaren hebben gegarandeerd. Ondertussen blijft het IMDH vzw zeker niet niet stilzitten met zijn lobbywerk bij de federale overheid. We zijn er van overtuigd dat een definitieve erkenning met de daaraan gekoppelde federale financiën niet meer kan uitblijven. Nu nog Brussel overtuigen ...

  27-Mar-2012
 • Echo cursus voor verpleegkundigen

  Sinds enkele jaren organiseert het AZ Sint-Jan AV te Brugge een opleiding urgentie-echografie voor urgentie-artsen. Nu willen we deze techniek ook ter beschikking stellen van spoedgevallen- en PIT-verpleegkundigen.

  20-Sep-2011
shadow

MUG-Heli

MUG-Heli

Het West-Vlaamse heli-hulp project behoort tot de oudste van Europa. Ruim 35 jaar al bieden we de bevolking onze diensten via de lucht aan.

Opleidingen

Opleidingen

Naast klassieke EHBO-cursussen, bieden we de klant ook opleidingen op maat. Flexibiliteit en kwaliteit zijn de grootste troeven die ons van anderen onderscheidt.
Vraag vrijblijvend een offerte voor een cursus nijverheidshelper, hulpverlener, levensreddend handelen (K&G), herhalingscursussen, AED trainingen,...

Sponsors:
 • Provincie West-Vlaanderen
 • Westsite: Internet Business Solutions
 • Artes
 • New Holland Agriculture

Steun ons!

Wilt U echt een leven redden ?
Hebt U al eens het duo-legaat
overwogen ?

Meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.