logo

Nieuws 30-May-2013


Dr. Müller verkozen tot voorzitter


Op 25 april jl. had de jaarlijke ledenvergadering plaats. De provinciale vertegenwoordiging is na de laatste verkiezing veranderd. Zo namen de nieuw aangeduide provincieraadsleden voor het eerst deel aan de vergadering. Hun inbreng was zeer positief. Dhr. Dirk De fauw heeft zijn functie van gedeputeerde neergelegd om OCMW-voorzitter van Brugge te worden. Mevr. Myriam Vanlerberghe is nu de gedeputeerde die voor het Instituut en het MUG-Heli project instaat. Zij liet via haar vertegenwoordiging weten het project te blijven steunen. We zijn hier heel blij om.
 
Tijdens deze vergadering werd ook Dr. Müller verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Dr. Eric Gheeraert op die ruim 25 jaar lang toegewijd voorzitter was. Dr. Gheeraert werd unaniem tot erevoorzitter verkozen. Hij beloofde ons als ervaringsdeskundige blijvende ondersteuning.

Dr. Gheeraert verwoordt het als volgt:
"Waar men zich in de nabije toekomst mag aan verwachten is een verschuiving binnen ons triumviraat het bestuur. Inderdaad heeft Dr. Müller aanvaard om door te schuiven naar het praktische voorzitterschap. Hij dagelijks ter plaatse en in de loop der jaren t.o.v. alle lokale, Belgische en buitenlandse instanties bekend geworden. Daarbij heeft hij zich opgewerkt tot de specialist op gebied van werking en gebruik van de heli. In zijn ontmoetingen en onderhandelingen zal dat in de praktijk ook een grote verbetering zijn om legitimatie naar gesprekspartners zoals ministeries, instellingen, gezagdragers en onze zuster in Bra-sur-Lienne. Mijn co-voorzitterschap, of wat mij betreft een meer actief erevoorzitterschap, in een ondersteunende en coördinerende functie zal een waarborg zijn voor het bewaren van het collectief geheugen en de in het verleden vergaarde kennis. Dr. Martens zal dan samen met ons beiden verantwoordelijk zijn voor de objectieve koers en de gesmeerde werking van de administratie en "last but not least" voor de validatie van het wetenschappelijk luik van onze taak waarin wij verder het speerpunt willen blijven uitmaken."

Het jaarverslag vindt U terug in de rubriek downloads

Foto's

  • Sponsors:
  • Provincie West-Vlaanderen
  • Westsite: Internet Business Solutions
  • Artes
  • New Holland Agriculture

Steun ons!

Doe een gift via
Stichting MUG-Heli

BE25 0018 2050 4282

Meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

IMDH vzw | Ruddershove 10 - B-8000 brugge - info@imdh.eu
Tel: +32 50 452151      +32 50 452152             fax: +32 50 452192

print pagina  Volg ons op facebook